Kategori: arbeidsplassen

Mobbing: Når lederen er problemet

I over halvparten av tilfellene av påvist mobbing, er lederen opplevd som problemet. Dette er alvorlig, siden det føles verre for den mobbeutsatte å melde ifra og det er vanskelig for en leder å innse at en selv er problemet, slik at problemene kan vokse over lengre tid uten det tas affære. Dessuten viser det seg at de negative konsekvensene… Read more →