Hvilken skade gjør mobbing?

hqdefault1

Mobbing gjør barn ulykkelige og kan få dem til å skamme seg og føle seg ensomme. De mister selvtillit, blir innadvendte og kanskje syke. De prøver å fortrenge at de blir mobbet. Noen føler også at det er deres egen skyld. Kanskje avreagerer de på sine søsken eller foreldre.

De vil sannsynligvis bli anspente og ukonsentrerte på skolen. Kanskje vil de ikke gå på skolen i det hele tatt. Mobbing påvirker læringen og kan ødelegge skolegangen. Mobbing kan bidra til å utløse alvorlige problemer, dårlig oppførsel, spiseforstyrrelser, kriminelle handlinger og depresjoner.

Barn som mobber, får selv problemer – med skolen, foreldrene eller kameratene. Selv om de fleste mobbere i begynnelsen kan være populære, så kan de selv ende opp med å bli upopulære.