Hvordan oppdager du at barnet ditt mobber?

Nei til mobbing barn som mobber

Det kan være vanskelig å oppdage og vedkjenne seg at ens eget barn mobber. Det at barnet mobber andre elever, er naturligvis ikke noe barnet snakker om hjemme. Hvis et eller flere av punktene under passer på ditt barn, bør du ta det alvorlig og forfølge saken videre.

En aktiv mobber har vanligvis ett eller flere av disse kjennetegnene:

  • Er mer positiv til vold enn elever flest.
  • Har en sterk trang til å dominere og undertrykke andre elever, til å hevde seg med makt og trusler og til å få viljen sin.
  • Hvis de er gutter er de ofte fysisk sterkere enn sine kamerater og særlig mobbeofrene.
  • Er ofte hissige, impulsive og med lav toleranse for hindringer og utsettelser.
  • Har vanskelig for å underordne seg regler.
  • Virker tøffe og viser liten medfølelse med elver som blir mobbet.
  • Er ofte aggressive også mot voksne, både lærer og foreldre.
  • Er flink til å snakke seg ut av vanskelige situasjoner.