Hva kan skolen gjøre ift. digital mobbing?

  • Utarbeide klare retningslinjer for bruk av mobiltelefon, skolens datamaskiner og internett.
  • Skolens personale, elevene og deres foreldre må få opplæring i ”nettikett”, det vil si hvordan man oppfører seg eller bør oppføre seg på internett. Nyttig informasjon finnes på http://www.dubestemmer.no/ og http://www.barnevakten.no/
  • Bruke tid og kompetanse på å oppklare rapporterte tilfeller av digital mobbing. I de aller fleste tilfeller er det fullt mulig å finne ut hvem som er avsender av den negative informasjonen. Skolen (eller kommunen) må sørge for at minst én person blant personalet tilegner seg den nødvendige teknologiske kompetansen og kan bistå med oppklaringsarbeidet. Når ett eller flere tilfeller av digital mobbing så er blitt oppklart, må resultatet kommuniseres klart og tydelig (men anonymt) til elevene slik at de blir informert om den økte risikoen for å «bli tatt». Dette er antakelig det enkleste og mest effektive en skole kan gjøre for å redusere nivået av digital mobbing ytterligere (Olweus, 2010).
  • Arbeide systematisk, langsiktig og forskningsbasert med alle former for mobbing ved å innføre et tiltaksprogram med dokumenterte effekter som Olweus-programmet (Olweus, 1992; Olweus & Limber, 2010).
  • I tilfeller av alvorlig digital mobbing med trusler, hatsider eller annet lovstridig innhold, skal politiet kontaktes.

Legg igjen en kommentar