Hva kan du gjøre hvis du selv eller andre blir mobbet?

  • Fortell en voksen. Det kan være kontaktlæreren din, en annen lærer eller foreldrene dine. Selv om du forteller en venn at du selv eller noen andre blir mobbet, er dette ikke nok. Du må fortelle til en voksen!
  • Hvis du ikke får hjelp fra den du forteller til, må du ikke gi opp. Da må du fortelle det til en annen voksen. Husk at det ikke er alle voksne som vet hva mobbing er og hvordan de skal gripe inn for å stoppe mobbing.
  • Be den voksne om å sørge for at mobbingen må opphøre umiddelbart.

Legg igjen en kommentar