Hva kan du som kontaktlærer gjøre når du blir kontaktet av foreldre om mobbing?

  • Vær lyttende – kom ikke i forsvarsposisjon. Foreldre forstår at lærere ikke kan ha oversikt over alt som foregår på skolen.
  • Gi foreldrene anerkjennelse for at de sier fra slik at skolen kan gjøre noe med situasjonen.
  • Gi foreldrene klar beskjed om hva som kommer til å skje videre – og at det blir tatt tak i saken umiddelbart.
  • Gjelder henvendelsen en elev i en annen klasse- gi umiddelbart beskjed til kontaktlærer.
  • Informer skolens ledelse – skolen må fatte enkeltvedtak i saken.

Legg igjen en kommentar