Hva kan elevene gjøre ift. digital mobbing?

  • «Oppfør deg på nett og mobil mot andre slik som du ønsker at de skal oppføre seg mot deg». Bidra til å skape en positiv stemning ved å sende vennlige eller morsomme meldinger og unngå nedlatende og respektløs behandling av andre.
  • Elevene må få opplæring i hvordan Olweusprogrammets fire generelle antimobbe-regler (eventuelt litt modifisert) kan og bør brukes i forbindelse med digital mobbing: 1) Vi mobber ikke på vår skole. 2) Vi prøver å hjelpe elever som blir mobbet. 3) Vi er også sammen med elever som lett blir alene. 4) Hvis vi vet at en elev blir mobbet, skal vi fortelle det til klassestyreren (eller annen voksen på skolen) og en voksen hjemme.
  • Ikke svar på negativ digital informasjon – ignorer den!
  • Blokker de som gjentatte ganger sender deg negative meldinger.
  • Slett negative meldinger eller kommentarer, men pass på at du lagrer en kopi som bevis.
  • Før logg over alle tilfellene av digital mobbing som du har blitt utsatt for. Dette vil hjelpe deg når du skal fortelle om mobbingen du har blitt utsatt for.
  • Hvis den digitale mobbingen inneholder trusler om vold, seksuell utnytting eller trakassering, må du raskt si ifra om dette. Fortell en voksen på skolen og en voksen hjemme, eventuelt politiet.

Legg igjen en kommentar