Mobbing: Når lederen er problemet

I over halvparten av tilfellene av påvist mobbing, er lederen opplevd som problemet.

Dette er alvorlig, siden det føles verre for den mobbeutsatte å melde ifra og det er vanskelig for en leder å innse at en selv er problemet, slik at problemene kan vokse over lengre tid uten det tas affære.

Dessuten viser det seg at de negative konsekvensene av mobbingen er mer alvorlig når lederen er problemet. Den mobbeutsatte opplever ofte alvorlige fysiske og psykosomatiske symptomer som angst, depresjon, rastløshet, irritasjon, kvalme og ulike former for hjerteproblemer.

Samtidig er dette noe lederen selv kan gjøre noe med – både i en situasjon der skaden allerede har skjedd og i generell forebygging.

Legg igjen en kommentar