Hvordan kan vi oppdage digital mobbing?

Nei til mobbing digital mobbing 2 e1481022082646

Mulige tegn på at en elev er mobbet digitalt er for eksempel:
Eleven:

  • er synlig opprørt eller sint under eller etter bruk av internett eller mobiltelefon.
  • trekker seg tilbake fra venner eller aktiviteter.
  • får dårligere prestasjoner på skolen.
  • unngår skolen.
  • virker deprimert eller trist.

(Se også Olweus’ bok Mobbing i skolen: Hva vi vet og hva vi kan gjøre, 1992, sidene 49-52. Som nevnt ovenfor, er en stor andel av elever som blir mobbet digitalt, også mobbet på tradisjonell måte.)

Selv om frykten for digital mobbing er sterkt overdrevet (Olerus, 2010), må digital mobbing tas alvorlig og vies betydelig oppmerksomhet. Å ha kunnskap om hva digital mobbing er og hva det innebærer, er nødvendig. Det er meningsfullt og nyttig at skoler, foreldre og elever har tilgang til regler og råd angående bruk av digitale medier.

De deler av Olweusprogrammet som brukes i arbeidet mot tradisjonelle former for mobbing vil med stor sannsynlighet også redusere forekomsten av digital mobbing. Flere av disse metodene og teknikkene vil kunne være til stor nytte i arbeidet mot digital mobbing. Men det er også viktig å innføre tiltak med særlig fokus på digital mobbing.