Depression and anxiety1

Norske skoler beskytter ikke elevene mot mobbing

– Ulik oppfattelse av hva som kan og bør defineres som mobbing, kan ofte være en grunn til at foreldre ikke når frem med sine henvendelser. Det sier Irene Husveg, som sin masteroppgave ved Universitetet i Stavanger (UiS) har tatt utgangspunkt i norske skolers handlingsplaner mot mobbing for å se nærmere på hvordan skolene definerer mobbing. Resultatet viser at dagens… Read more →

Nei til mobbing skolemiljø

Rett til godt skolemiljø

Elever har rett til et godt skolemiljø Krenkelser og mobbing er noe av det mest alvorlige barn og ungdom kan bli utsatt for. Det er derfor laget et eget kapittel i opplæringsloven kapittel 9a som gir elever en lovfestet rett til et godt skolemiljø. Det er ikke et vilkår for skolens ansvar at hendelsen har blitt definert som mobbing. Enhver… Read more →

Risikofaktorer for mobbing

Kombinasjonen av et dårlig arbeidsmiljø og en inkompetent ledelse skaper grobunn for mobbing. Følgende faktorer øker risikoen for at mobbing oppstår. Mangelfull eller dårlig organisering og tilrettelegging av arbeidet. Inkompetent eller fraværende ledelse. Et generelt negativt sosialt klima preget av mistillit og konflikter. En person i en sosialt utsatt posisjon. En kultur som belønner eller tillater at mobbing forekommer. Store… Read more →

Mobbing: Når lederen er problemet

I over halvparten av tilfellene av påvist mobbing, er lederen opplevd som problemet. Dette er alvorlig, siden det føles verre for den mobbeutsatte å melde ifra og det er vanskelig for en leder å innse at en selv er problemet, slik at problemene kan vokse over lengre tid uten det tas affære. Dessuten viser det seg at de negative konsekvensene… Read more →

Hva gjør du om du utsettes for mobbing på arbeidsplassen?

Mobbing og trakassering kan ha mange former. Blant annet å bli utelukket fra det sosiale nettverket på jobben, stadig bli forbigått eller oversett når oppgaver skal utdeles, bli uriktig eller overdrevet beskyldt for dårlig arbeid, eller ertet, fleipet med og latterliggjort. Alle vil iblant oppleve slike forhold. Slike episoder er uheldige, men for å kalle det mobbing må det skje… Read more →

Hva kan du gjøre hvis du mobber andre?

Stopp mobbingen– du skader andre mennesker når du mobber dem! Det er ikke deg det er noe galt med – men handlingene dine! Ved å mobbe andre skader du også deg selv. Det er større sannsynlighet for at du får problemer senere i livet dersom du mobber. Tenk gjennom hva du gjør og sett deg inn i situasjonen til den… Read more →

Hva kan du gjøre hvis du selv eller andre blir mobbet?

Fortell en voksen. Det kan være kontaktlæreren din, en annen lærer eller foreldrene dine. Selv om du forteller en venn at du selv eller noen andre blir mobbet, er dette ikke nok. Du må fortelle til en voksen! Hvis du ikke får hjelp fra den du forteller til, må du ikke gi opp. Da må du fortelle det til en… Read more →

Hva kan elevene gjøre ift. digital mobbing?

«Oppfør deg på nett og mobil mot andre slik som du ønsker at de skal oppføre seg mot deg». Bidra til å skape en positiv stemning ved å sende vennlige eller morsomme meldinger og unngå nedlatende og respektløs behandling av andre. Elevene må få opplæring i hvordan Olweusprogrammets fire generelle antimobbe-regler (eventuelt litt modifisert) kan og bør brukes i forbindelse med… Read more →

Hva kan skolen gjøre ift. digital mobbing?

Utarbeide klare retningslinjer for bruk av mobiltelefon, skolens datamaskiner og internett. Skolens personale, elevene og deres foreldre må få opplæring i ”nettikett”, det vil si hvordan man oppfører seg eller bør oppføre seg på internett. Nyttig informasjon finnes på http://www.dubestemmer.no/ og http://www.barnevakten.no/ Bruke tid og kompetanse på å oppklare rapporterte tilfeller av digital mobbing. I de aller fleste tilfeller er… Read more →