Hva kan skolen gjøre ift. digital mobbing?

Utarbeide klare retningslinjer for bruk av mobiltelefon, skolens datamaskiner og internett. Skolens personale, elevene og deres foreldre må få opplæring i ”nettikett”, det vil si hvordan man oppfører seg eller bør oppføre seg på internett. Nyttig informasjon finnes på http://www.dubestemmer.no/ og http://www.barnevakten.no/ Bruke tid og kompetanse på å oppklare rapporterte tilfeller av digital mobbing. I… Fortsett å lese Hva kan skolen gjøre ift. digital mobbing?

Publisert
Kategorisert som mobbing

Hva kan du som kontaktlærer gjøre når du blir kontaktet av foreldre om mobbing?

Vær lyttende – kom ikke i forsvarsposisjon. Foreldre forstår at lærere ikke kan ha oversikt over alt som foregår på skolen. Gi foreldrene anerkjennelse for at de sier fra slik at skolen kan gjøre noe med situasjonen. Gi foreldrene klar beskjed om hva som kommer til å skje videre – og at det blir tatt… Fortsett å lese Hva kan du som kontaktlærer gjøre når du blir kontaktet av foreldre om mobbing?

Publisert
Kategorisert som mobbing