Norske skoler beskytter ikke elevene mot mobbing

– Ulik oppfattelse av hva som kan og bør defineres som mobbing, kan ofte være en grunn til at foreldre ikke når frem med sine henvendelser. Det sier Irene Husveg, som sin masteroppgave ved Universitetet i Stavanger (UiS) har tatt utgangspunkt i norske skolers handlingsplaner mot mobbing for å se nærmere på hvordan skolene definerer… Fortsett å lese Norske skoler beskytter ikke elevene mot mobbing

Publisert
Kategorisert som skole

Rett til godt skolemiljø

Elever har rett til et godt skolemiljø Krenkelser og mobbing er noe av det mest alvorlige barn og ungdom kan bli utsatt for. Det er derfor laget et eget kapittel i opplæringsloven kapittel 9a som gir elever en lovfestet rett til et godt skolemiljø. Det er ikke et vilkår for skolens ansvar at hendelsen har… Fortsett å lese Rett til godt skolemiljø

Risikofaktorer for mobbing

Kombinasjonen av et dårlig arbeidsmiljø og en inkompetent ledelse skaper grobunn for mobbing. Følgende faktorer øker risikoen for at mobbing oppstår. Mangelfull eller dårlig organisering og tilrettelegging av arbeidet. Inkompetent eller fraværende ledelse. Et generelt negativt sosialt klima preget av mistillit og konflikter. En person i en sosialt utsatt posisjon. En kultur som belønner eller… Fortsett å lese Risikofaktorer for mobbing

Publisert
Kategorisert som mobbing

Hva gjør du om du utsettes for mobbing på arbeidsplassen?

Mobbing og trakassering kan ha mange former. Blant annet å bli utelukket fra det sosiale nettverket på jobben, stadig bli forbigått eller oversett når oppgaver skal utdeles, bli uriktig eller overdrevet beskyldt for dårlig arbeid, eller ertet, fleipet med og latterliggjort. Alle vil iblant oppleve slike forhold. Slike episoder er uheldige, men for å kalle… Fortsett å lese Hva gjør du om du utsettes for mobbing på arbeidsplassen?

Hva kan elevene gjøre ift. digital mobbing?

«Oppfør deg på nett og mobil mot andre slik som du ønsker at de skal oppføre seg mot deg». Bidra til å skape en positiv stemning ved å sende vennlige eller morsomme meldinger og unngå nedlatende og respektløs behandling av andre. Elevene må få opplæring i hvordan Olweusprogrammets fire generelle antimobbe-regler (eventuelt litt modifisert) kan og… Fortsett å lese Hva kan elevene gjøre ift. digital mobbing?

Publisert
Kategorisert som mobbing

Hva kan skolen gjøre ift. digital mobbing?

Utarbeide klare retningslinjer for bruk av mobiltelefon, skolens datamaskiner og internett. Skolens personale, elevene og deres foreldre må få opplæring i ”nettikett”, det vil si hvordan man oppfører seg eller bør oppføre seg på internett. Nyttig informasjon finnes på http://www.dubestemmer.no/ og http://www.barnevakten.no/ Bruke tid og kompetanse på å oppklare rapporterte tilfeller av digital mobbing. I… Fortsett å lese Hva kan skolen gjøre ift. digital mobbing?

Publisert
Kategorisert som mobbing