Rett til godt skolemiljø

Elever har rett til et godt skolemiljø Krenkelser og mobbing er noe av det mest alvorlige barn og ungdom kan bli utsatt for. Det er derfor laget et eget kapittel i opplæringsloven kapittel 9a som gir elever en lovfestet rett til et godt skolemiljø. Det er ikke et vilkår for skolens ansvar at hendelsen har… Fortsett å lese Rett til godt skolemiljø